خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

مدت گارانتی 12 ماه از تاریخ پذیرش در تاریخ است.علاوه بر این، ما 1 سال گارانتی و راهنمایی و آموزش فنی رایگان مادام العمر ارائه می دهیم.

ما زمان نگهداری را بیش از 7 روز کاری و زمان پاسخگویی را در عرض 3 ساعت تضمین می کنیم.

ما نمایه خدمات ابزار را برای مشتریان خود ایجاد می کنیم تا شرایط خدمات و نگهداری محصول را ثبت کنیم.

پس از شروع سرویس ابزارها، برای جمع آوری شرایط خدمات، پیگیری هایی را پرداخت خواهیم کرد.